من و سردار نقدی ییهویی

دم در ورودی مجلس شورای اسلامی،تهران

حالا می خوام ببینم کجان اون دروغگو هایی که می گفتن ما رییس بسیج دانش آموزی استانیم...

پ.ن:رییس بسیج دانش آموزی استان سرهنگ اسلامی هستن!