گلچین فاطمیه ۱۳۹۴شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۳

          سید مجید بنی فاطمه                                 حمید علیمی

شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۴ ( مسجد الهادی (ع) )شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۳

                محمود کریمی                                       جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۴گلچین فاطمیه ۱۳۹۴

            حسین سیب سرخی                         سید مهدی میرداماد

 

منبع:ZAKERIN.IR